Landbrug og dagligliv
Forside ] Op ] Om Sædens Indhøstning og Tærskning med videre 1 ] Om Sædens Indhøstning og Tærskning med videre 2 ] Om Sædens Indhøstning og Tærskning med videre 3 ] Fæstegårde ] En krønike om bønder og andet godtfolk i Kirkeby sogn ] Ældre litteratur om husmandsbevægelsen ] Bonden efter stavnsbåndet ] Ældre litteratur om landbrugsredskaber og landbrugsmaskiner ] Bondeliv på Sterregården - Mads Hansens gård ] Amerikansk landbrugsteknologi i Danmark ] Fra selveje til mejetærsker ] Stævner og folde ] skovgård ] Fynske bønders sæder og skikke ] Refsvindingeploven ] Lokal fremstilling af landbrugsredskaber ] Søllingeplovene ] Den fynske flora i folkeoverleveringen ] Opbrud i landsbyorganisationen ] Hverdagsliv i Ørbæk før 1755 ] Træk af nordfynsk landsbyliv ] Kirkeby Andelsmejeri 1889-1989 ] Mejeribestyrer Torben Jensen, Gislev ] Det lokale andelsmejeris endeligt ] Rødme Fællesmejeri i Stenstrup sogn ] Andelsmejeriernes gennembrud på Sydfyn ] Andels- og fællesmejerier 1888 ] Landsbyorganisationen ] Lillepigen fortæller ] Landvæsenselev på Kroghenlund gods ] Landsbyliv 1820-40 ] Mennesker i landsbyen ] Det danske landbrugs udvikling i det 19. århundrede ] Gårdejer Kristian Hansen, Højagergård ] Vejen og Omegns Kontrolforening ] Emil Konradi i England 1905 ] Den lokale købmand førhen ] Kloge Søren og andre kloge mænd ] Husejerske Karen Petersen, Vester Skerninge sogn ] Traditionsstof fra 1886 ] Blade af hovbøndernes historie ] Mejeribruget i Lunde sogn ] Stenstrup (og Kirkeby) Husmandsforening ] De sydfynske Husmandsforeninger ] Den fynske husmandsbevægelse ] Husfliden på Fyn ] Niels Rasmussen Søkilde ] Høsten i det gamle bondesamfund ] Bylauget i Dongshøjrup ] Højgård, Sterreby, Hundstrup sogn ] Herredsfoged Hans Hellesen i Egebjerg ] Gårdejer Hans Andersen Sødinges erindringer ] Christen Hansens gård på Rødme Bakker ] Grønvald Nielsens erindringer ] Gadelege omkring 1880 ] Møllegården i Egebjerg ] De første mejerier på Fyn ] Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser, Høje, Lunde sogn ] Landbrugets vilkår i Vester Skerninge 1830-50 ] Gårdejer Christen Hansens dagbog, Vejstrup ] Gårdejer Rsmus Knudsens optegnelser, Høje, Lunde sogn ] Dagbog 1894 Ulbølle sogn ] Gårdejer og folketingsmedlem Andreas Rosager, Vejstrup ] Fru Kirstine Rasmussen, Egebjerg ] Bækgården i Krarup sogn ] Byled og hyrdehuse ] Ollerup bylov 1693 ] Vedtægt for Kirkeby Hede 1708 ] Bylavstraditioner i Dømmestrup ] Fra det gamle landsbyfællesskab ] Lunde bylov ] Bondehaven ] Godsejer og teglværksejer A. P. Andersens erindringer ] Gl. kampestenshus på Egebjerg Bakker ] Den fynske bondegård ]

 
Landbrug og dagligliv

 

 

Fynsk firelænget gård. I sit symmetriske anlæg er den fynske gård den østjyske meget lig; men medens de jyske gårde som regel har ladelænger med opbyggede og afvalmede gavle, er det - særlig på Sydfyn - almindeligt, at udlængerne sammenbygges uden gavle og med skrå eller kantede hjørner. - Ved ovenstående gård er stuehuset forskudt således, at den dekorative hovedindgang finder plads i gårdrummets akse.
   
   
   
   
   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  DKviaNET A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk