Fra hjulplov til svingplov 11
Forside ] Op ]

 
Fra hjulplov til svingplov 11..

Studier af Hans Nørgaard, Egebjerg, februar 2004

Svingploven
Ny import af amerikanske plove til Danmark
 

Moline-plov -amerikansk importplov til Danmark i 1870erne
 


Fraugde-plov efter tegning 1898

 
I slutningen af 1870erne dukkede de amerikanske plove igen op i Danmark; der var enkelte udstillede ved Landmandsforsamlingen i Svendborg 1878, men ordføreren for komiteen for redskabernes bedømmelse, kommandør Bluhme, udtalte, at der intet videre nyt fandtes, undtagen en del amerikanske plove, der ikke syntes egnede for vore forhold. Denne udtalelse blev imødegået af kammerherre Juul, Ravnholt, som i Ugeskrift for Landmænd 1880 meddeler, at han siden maj 1877 har arbejdet såvel med enfurede som med tofurede amerikanske plove; samme steds oplyses, at smed Petersen i Ryslinge nu fabrikerer disse plove. Grosserer Georg van Silcac, Bruxelles, havde eneforhandlingen af nogle amerikanske plove og fik adskillige anbragte på danske herregårde.
 
Fraugde plov 1878
 
Der kom således en amerikansk plov til Hollufgård - en Moline- plov fra John Deeres fabrik i Illinois. På baron Juel Brockdorffs tilskyndelse forsøgte i 1878 den unge smed Anders Jakobsen nu at fremstille plove efter amerikansk model, og dette blev indledningen til den anselige plovfabrikation, der udvikledes i Fraugde.
 
Et okseforspand i den amerikanske prærie. Tegning af Theodore R. Davis. Harper´s Weekly, 9. maj 1868
 
Ved et vejkryds i nærheden af byen Joliet i den amerikanske stat Illinois, passeres et monument, som er stærkt præget af tidens tand. På monumentet står, at det er rejst i erindring om John Lane, som i 1833 på dette sted fremstillede den første "stålplov" i USA.
 
John Lane´s stålplov
 
John Lane havde taget et gammelt savblad og delt i 3 længder, hvoraf de to fæstnedes til muldfjælen og den sidste til plovskæret. Og i 1837 færdiggjorde den 33-årige nyetablerede grovsmed i Grand Detour, John Deere sin første plov, hvor muldfjælen var forstærket med almindeligt smedejern, mens Deere som John Lane tilpassede et defekt savblad som forstærkning af plovskæret.
 
John Deere´s "stålbladsplov", hvor det oplyses i den originale billedtekst, at den ikke havde problemer med at skyde jorden
 
Opgaven for Lane og Deere var at konstruere en plov velegnet til opdyrkningen af den svære med højt græs bevoksede amerikanske prærie. Men da der ret hurtigt ikke var flere savblade at få, blev det et problem at skaffe andet stål i en sådan mængde og af en sådan kvalitet, at det kunne anvendes til plovfremstilling. På det tidspunkt producerede John Deere henved 400 plove årligt. Det viste sig, at John Deere måtte helt til England for at få stål af den rette kvalitet.
I takt med at John Deere befæstede sit ry som plovfabrikant fandt han stigende afsætning for sine plove.
I 1847 flyttede Deere virksomheden til Moline.
 
Ifølge den amerikanske historiker Wayne G. Broehl, Jr. havde John Deere et helt usædvanligt talent for markedsføring af sine plove.
 
John Deere´s plovfabrik i Moline i staten Illinois 1872. På det tidspunkt producerede man årligt ca 60.000 plove
 
John Deere´s plov med den karakteristiske svanehalsformede ås
 
Fraugdeploven på vinderkurs

I William Bendixens dagbog fra Sydlangeland kan vi se at Fraugdeploven var ved at vinde indpas hos de fynske landmænd.

1899. Plukket violer 16. marts. Købt muldvarpeharven, lagt gulv i gangen af fliser. Købt den store vægt 21. juli. (den vi har. V.B.). 26. juli færdig med sætningen af roehuset, som kostede 98 kr. En meget stadig høst, først 28. august begyndte det at regne efter en meget stærk tørke. 2. september rejstes hestegangshuset, det kostede 250 kr. Fået ny gangdør og en Fraugdeplov.

Anders Jacobsens bestræbelser på at udvikle en ny plov lykkedes hurtigt. I Illustreret Tidende bringes en liste over den række af anerkendelser som hans plove fik ved forskellige udstillinger. Det begynder i 1882 hvor han ved Hindsholm Landboforenings udstilling blev tilkendt hædersdiplom og bronzemedaille. Ved samme landboforenings udstilling i 1884 tilkendtes han hædersdiplom og udmærkelse. Det blev til en sølvmedalje i Ringe samme år og året efter til bronze ved udstillingen i Odense.

 
Fraugde plovfabrik 1898
 
I 1886 flyttede Anders Jacobsen så sin virksomhed fra Over Holluf til Fraugde; værkstedet blev udvidet, og der anskaffedes kraft- og arbejdsmaskiner for at lette fabrikationen, som efterhånden havde antaget et anseligt omfang, idet der allerede i slutningen af århundredet fabrikeredes over 2000 plove årlig; umiddelbart før 1. verdenskrig var fabrikationen over 3000 plove årlig.
 
Annonce fra Landmandsforsamlingen i Odense 1900
 
Sit egentlig gennembrud fik Anders Jakobsen ved plovprøven på Egeskov gods i 1904, hvor han opnåede den sølvmedalje af 1. klasse, som gav hans plov prædikat af den bedste af alle.
 
 
 
 
 
 
 
Leveret af Hans Nørgaard  

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  DKviaNET A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk