Historiske steder
Forside ] Op ] Claus Skov Urte Mølle ] LOKALITETER, BY- og BYGNINGSSTRUKTUR Artikler i Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1979-1999 ] LOKALITETER, HISTORISKE STEDER Skrifter udgivet af SVENDBORG & OMEGNS MUSEUM ] Fjellebroen ] Egebjerg Øvelseshus - et fredningsværdigt forsamlingshus ] Helligkilder i Svendborg Amt ] Vester Skerninge Kro ] En gruppe voldsteder i Ollerup og Egense sogne ] Vester Skerninge Apotek ] Sydfynske herregårde ] Voldstedet "Herregården" ved Langkildegården, Lunde sogn ] Vester Skerninge og Ulbølle sogne 1755 ] Ulbølle Mølle ] Vand- og vindmøller i Svendborg amt ] Turistbeskrivelse af Svendborg 1871 ] Nielstrup gods i Ollerup sogn ] "Stensero" -fredet bygning tæt ved Ollerup kirke ] Kirkeby sogn ca 1768 ] Det gamle tingsted i Kirkeby ] Sognefogedgården i Dongshøjrup, Kirkeby sogn ] Stendyssen ved Hannemose i Vester Skerninge ] Genforeningssten i Egebjerg Kommune ] Stationsvej i Stenstrup ] Om Svendborg - illustreret beskrivelse 1903 hele historien ] Om Svendborg  del 1 af 6 - illustreret beskrivelse 1903 ] Sølyst i Ollerup sogn ] Baroniet Lehns skovdistrikt ] Skjoldemose gods ] Skipperhuset ved Syltemaen i Vester Skerninge sogn ] Skerninggård i Vester Skerninge sogn ] På sporet af fynske fortidsminder ] Sagnsten i Egebjerg kommune ] Fredede bygninger i Egebjerg kommune ] Sagn om Stendyssen ved Kroghenlund gods ] Skyttegården i Rødme ] Fortidsminde i Rårud Skov ] Regissekilden i Frørup ] Skyttegården i Rødme ] Ollerup Præstegård ] Svendborg og Ørkild ] Øster Skerninge gl. Præstegård ] Egebjerg Mølle ] Egebjerg Mølle ] Stubmølle på Lyø ] Om Lunde sogn i gamle dage ] Lundegården - fra fæstegård til herredsfogedsæde ] Landsbyer ved Rute 9, Kirkeby sogn ] Langeskov gods, Hundstrup sogn ] Nielstrup gods, Ollerup sogn ] Byen bag bakken ] Stenstrup Kro ] Landsbyen Kirkeby ] Historiske optegnelser om Kroghenlund gods ] Kildegård i Stågerup ] Langkilde og Langkildegården ] Vissenbjerg Præstegård ] Skellerup Præstegård ] Frørup Præstegård ] Aunslev Præstegård ] Ringe Præstegård ] Langå Præstegård på Østfyn ] Nørre Broby Præstegård ] St. Jørgens Præstegård ] Hvidkilde 1871 ] Hundstrup kirkes gravhvælving ] Oles Grav i Ollerup Kohave ] Langkildegården i Lunde sogn ] Sagn om genforeningsstenen i Vester Skerninge ] "Den grønne sten" fra Nielstrup gods, Ollerup sogn ] Omkring Nakkebølle Fjord ] Sten på gård ] Mordsted i Ulbølle ] Stævnepladsen i Ulbølle ] Den indemurede jomfru på Egeskov ] Sagn om Stendyssen ved Kroghenlund gods ] Hellekisten i Folehaven, Ollerup sogn ] Fra de stille bondebyer Davinde ] Vildtbanepælen ved Høje Bøge ] Landsbyen Egebjerg i Kirkeby sogn ] Lunde kirke ] Besiddere af Hvidkilde gods ] Himmerigsgården i Ollerup ] Folehaven i Ollerup sogn ] Digteren Jens Baggesens gårdnavne under Brahetrolleborg ] Drøvtemosi i Ollerup Skovmark ] Helligkilder i Egebjerg kommune ] Bregninge Præstegård på Tåsinge ] Præsteenkesæde i Vester Skerninge ] St. Knuds sten i Vissenbjerg sogn ] Fra fynske præstegårde ] Dammestenen ved Hesselager ] Rødkildes fæstegårde - en særpræget sydfynsk byggeskik ] Hvidkildes fæstegård - om en nu forsvunden byggeskik ] Øster Skerninge og Hundstrup sogne - Om kirkerne og deres antiqviteter 1706-07 ] Historiske Steder i Egebjerg kommune ] Skovgård i Egebjerg by, Kirkeby sogn ] Stationsvej i Stenstrup ] Degneboligen i Kirkeby ] Gårde i Ollerup sogn ] Gårde i Vester Skerninge sogn ] Brandts Minde -oprindelsen til Ollerup Børnehjem ] Det fynske boelsted ]

 
Historiske steder

 

 

Dammestenen ved Hesselager

   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  DKviaNET A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk